Millenniumgemeenten

160 millennium gemeenten

BacoDiscussionsBlob
VNG International is de organisatie voor internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Alle Nederlandse gemeenten zijn lid van de VNG. Je kunt de rol van de VNG voor gemeenten vergelijken met de rol van de ANWB voor automobilisten of VNO-NCW voor werkgevers: de vereniging zet zich in voor de belangen van haar leden (d.w.z. de gemeenten), zij levert diensten aan die leden zoals adviezen, cursussen en praktische handreikingen en zij creƫert platforms waardoor de leden onderling erv aringen kunnen uitwisselen. De VNG bestaat in 2012 100 jaar.

Vanaf eind jaren tachtig ging de VNG ook in andere landen diensten aanbieden. Zij maakt kennis over het lokaal bestuur toegankelijk in landen waar de centrale overheid de macht wil verspreiden over een systeem van goed functionerende, zelfbewuste gemeenten in het hele land. Denk aan landen die net de overgang gemaakt hebben van het communisme of een dictatuur naar een open samenleving of landen met een zwak ontwikkelde economie en overheid. VNG International voert deze opdrachten uit voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie, de Wereldbank en andere internationale organisaties. Zij doet dit samen met Nederlandse gemeenten, maar ook met niet-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven.

Elke Nederlandse gemeente heeft te maken met de consequenties van de globalisering. Elke gemeente wil dat haar economie mee gaat in de vaart der volkeren en dat haar samenleving de internationale uitdaging aan kan gaan. Daarom levert de VNG aan Nederlandse gemeenten ook diensten op dit terrein. Voor Millennium Gemeenten zijn dit de diensten rond wereldburgerschap zoals beschreven op deze website en voor alle Nederlandse gemeenten is dit advies over internationaal beleid.

Sinds 2000 wordt de internationale dienstverlening van de VNG uitgevoerd door VNG International.

Voor meer informatie over de dienstverlening van VNG International zie www.vng-international.nl

Volg ons op Facebook en Twitter

Nieuwsbrief

meldjeaanvdnieuwsbrief

Volg onze campagne op Twitter