Millenniumgemeenten

160 millennium gemeenten

 SISABplus (Stichting Internationale Samenwerking Breukelen) en de gemeente Stichtse Vecht voelen zich betrokken bij internationale initiatieven binnen de gemeente op het gebied van samenwerking en duurzaamheid. Om deze reden en het feit dat de gemeente Stichtse Vecht een Millennium Gemeente is, wordt er jaarlijks een Wereldbokaal uitgereikt. Deze Wereldbokaal is een stimulerings- en waarderingsprijs waarmee de gemeente en SISABplus het bewustwordingsproces op het terrein van internationale samenwerking en duurzaamheid in de gemeente Stichtse Vecht verder willen bevorderen.

De Wereldbokaal wordt uitgereikt aan personen die namens een groep, instelling of stichting uit de gemeente Stichtse Vecht optreden en die zich actief inzetten op diverse terreinen van internationale ontwikkelingssamenwerking. Hieronder worden onder andere de volgende zaken verstaan: de bestrijding van extreme armoede, duurzame ontwikkeling, eerlijke wereldhandel, maatschappelijk verantwoord ondernemen en een betere toekomst voor vluchtelingen.

Aan de Wereldbokaal is een geldbedrag van € 2000,- verbonden.  Het is de bedoeling dat dit geld besteed wordt aan een project dat voldoet aan de hieronder aangegeven criteria. De Wereldbokaal 2012 met de  daaraan verbonden geldprijs zal op 13 december uitgereikt worden door Burgemeester van 't Veld in Boom en Bosch te Breukelen tijdens een feestelijke bijeenkomst. Op deze feestelijke bijeenkomst zal de winnaar van de Wereldbokaal 2011 de behaalde resultaten van zijn project presenteren.

Projecten die in aanmerking willen komen voor de Wereldbokaal moeten aan een aantal criteria voldoen. Het project zal ten eerste moeten worden uitgevoerd met of voor mensen, om hun leefsituatie op sociaal, politiek en/of economisch gebied te verbeteren. Ten tweede zal het zich moeten richten op mensen woonachtig buiten de Nederlandse landsgrenzen en bij voorkeur een bijdrage leveren aan één of meerdere van de Millenniumdoelen. Ten derde moet het project een nieuwe activiteit zijn of een aanvulling op een bestaande activiteit en zal komend jaar moeten beginnen. Tenslotte moet de groep, instelling of stichting woonachtig of gevestigd zijn in de Gemeente Stichtse Vecht en niet dit jaar in aanmerking zijn gekomen voor een subsidie van de gemeente.

Om mee te dingen naar de Wereldbokaal dient men voor 23 november een projectomschrijving in te dienen  via dit emailadres. De projecten worden door een onafhankelijke jury beoordeeld.

 

Volg ons op Facebook en Twitter

Nieuwsbrief

meldjeaanvdnieuwsbrief

Volg onze campagne op Twitter

twitterIcon