Millenniumgemeenten

160 millennium gemeenten

24-09-2012

Tijdens de openbare vergadering van 20 september 2012 heeft de gemeenteraad Loon op Zand besloten de uitvoeringsnota Millennium Gemeente te laten opstellen. Dit werd besloten naar aanleiding van een motie van fractie Pro3 (een samenwerkingspartij van Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66) uit 2010, waarbij deze fractie de gemeenteraad de opdracht gaf om een plan voor te bereiden met als doel de gemeente uiteindelijk aan te melden als Millennium Gemeente. De uitvoeringsnota zal onder andere ingaan op het geven van voorlichting over de Millenniumdoelen en de daaraan gekoppelde activiteiten en het inventariseren van lopende en nieuwe activiteiten.

De gemeente Loon op Zand wil op het gebied van de Millenniumdoelen een voorbeeldfunctie vervullen, die in verschillende activiteiten tot uiting moet worden gebracht. Hiervoor wil de gemeente zich aanmelden als Millennium Gemeente en zich richten op onder andere duurzaamheid, maatschappelijk ondernemen en bewustwording, educatie en communicatie over de Millenniumdoelen. De gemeente wil lokale initiatieven gericht op Millenniumdoelen faciliteren en jaarlijks een lokaal project dat bijdraagt aan realisatie van de Millenniumdoelen financieel ondersteunen. Hiervoor wil Loon op Zand €0,25 per inwoner per jaar beschikbaar stellen en daarnaast invulling geven aan de functie van Millenniumambassadeur.

Loon op Zand wil verschillende partijen betrekken bij de volledige uitwerking van bovenstaande doeleinden, zoals partners die zich lokaal bezighouden met de bestrijding van armoede, partners voor Natuur- en Milieueducatie, partners voor duurzame verbindingen, klimaatbeleidpartners en subsidiebeleidpartners.

De rol van de gemeente binnen de Millenniumcampagne zal vooral informerend, stimulerend (aanjaagfunctie) en faciliterend zijn. Loon op Zand wil met het instellen van een werkgroep of netwerk in de loop van 2012 een uitgewerkt programma van activiteiten opstellen om gezamenlijk de Millenniumdoelen te behalen. De initiatiefgroep Loon op Zand is bereid gevonden om deze initiatieven te ontplooien en een programma op te stellen.

Bron: Gemeenteraad Loon op Zand

 

Volg ons op Facebook en Twitter

Nieuwsbrief

meldjeaanvdnieuwsbrief

Volg onze campagne op Twitter

twitterIcon