Millenniumgemeenten

160 millennium gemeenten

21 -09-2012

Zes leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer [Elen Demir (4 havo), Sharon Schiphorst (4 havo), Amadeo Manca (4 havo), Jerzy Brinkhof (5 vwo), Estée Zandvliet (5vwo) en Lisette Alberti (4 vwo)] wonnen in mei 2012 het door VNG International georganiseerde Werelddebat op School traject in Overrijsel. Op deze dag gingen zij met scholieren uit Hengelo, Zwolle en Hardenberg, onder leiding van raadsleden, in debat over de Millenniumdoelen en de rol van de gemeente hierin.

De scholieren uit Deventer wonnen het debat met hun plan voor de aanschaf van een druppelirrigatiesysteem voor schooltuinen in Uganda. De prijs was, naast de eer en een bokaal, dat het plan ter waarde van 5000 euro ook daadwerkelijk ingebracht zal worden in de gemeenteraad van de winnende stad. De leerlingen werden begeleid door een raadslid uit Deventer (de heer Sonneveldt). Omdat leerlingen als inwoners van Deventer geen initiatiefvoorstel kunnen indienen, brengen de fractievoorzitters gezamenlijk dit voorstel als initiatiefvoorstel ter bespreking in tijdens de raadsvergadering op 26 september 2012.

Voor de realisatie van het plan is een budget van 5000 euro noodzakelijk. Dit bedrag wordt, gezien de doelstelling, voor 50% ten laste gebracht van het budget voor Internationaal beleid en voor 50% van het budget voor Duurzaamheid. Het college van Gemeente Deventer heeft aangegeven dat binnen de bestaande budgetten hiervoor ruimte is.

Bron: Gemeente Deventer

Volg ons op Facebook en Twitter

Nieuwsbrief

meldjeaanvdnieuwsbrief

Volg onze campagne op Twitter

twitterIcon