Millenniumgemeenten

160 millennium gemeenten

10-09-2012

Een ruimte meerderheid van de Thoolse gemeenteraad wil doorgaan met het project Milleniumgemeente, alleen de VVD is tegen. Tholen is Millenniumgemeente sinds 2007. De eerste jaren werd daar telkens 25.000 euro voor uitgetrokken. In het kader van de bezuinigingen is dat nu nog 20.000 euro per jaar. Het geld gaat naar projecten die bijdragen aan het behalen van de wereldwijde millenniumdoelen zoals het halveren van armoede en het verlagen van kindersterfte. Veel projecten hebben de afgelopen jaren al een bijdrage gekregen van de gemeente. De voorkeur ging daarbij uit naar projecten waar inwoners of oud-inwoners van Tholen bij zijn betrokken.

Het college stelt de gemeenteraad voor om Millenniumgemeente te blijven. Alle fracties stemmen daarmee in, behalve de VVD. De liberalen lieten bij monde van Jack Werkman weten dat ze het geen gemeentelijke taak vinden. "De gemeente moet zich bezighouden met gemeentelijke zaken, niet met de millenniumdoelen."
Dat kwam hem op de hoon van andere fracties te staan. De PvdA ging het verst. "U moet zich schamen", zei Jan Heshof. "Wat u zegt doet pijn aan mijn oren." Werkman benadrukte de millenniumdoelen wel te onderschrijven, maar hij vind het geen taak van de gemeente om ze financieel te ondersteunen.

Bron: PZC

Volg ons op Facebook en Twitter

Nieuwsbrief

meldjeaanvdnieuwsbrief

Volg onze campagne op Twitter

twitterIcon