Millenniumgemeenten

160 millennium gemeenten

 In de meeste ontwikkelingslanden spelen vrouwen een hoofdrol. Zij zijn verantwoordelijk voor gezin en huishouden. Zij werken vaak op het land, halen water, staan op de markt, verdienen een belangrijk – zo niet het grootste – deel van het gezinsinkomen. Logisch is dan ook dat ontwikkelingsinspanningen gericht op vrouwen betere resultaten opleveren dan die op mannen. Zo verbetert ogenblikkelijk de gezondheidssituatie in landen waar vrouwen slechts enkele jaren basisonderwijs hebben genoten.

Wil je subsidie van het WPS-Fonds aanvragen?

Lees dan de indieningsvoorwaarden voor 2012 en stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier en bijbehorende budgetstramien in.

Wij raden je tevens aan om het beleidsdocument rond ‘Women, Peace & Security’ te lezen met beknopte achtergrondinformatie over dit thema.

Uiterste indieningsdatum: 17 september 2012

Klik hier voor het volledige bericht en meer informatie op de OxfamNovib website

Volg ons op Facebook en Twitter

Nieuwsbrief

meldjeaanvdnieuwsbrief

Volg onze campagne op Twitter

twitterIcon