Millenniumgemeenten

160 millennium gemeenten

Goed nieuws! Het is nog geen 2015, maar toch zijn er al drie Millenniumdoelen behaald. Dat maakte de Verenigde Naties bekend in in hun jaarlijkse rapportage over de voortgang van de Millenniumdoelstellingen. Het aantal mensen dat in armoede leeft en het aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater is gehalveerd. Daarnaast wonen er minder mensen in sloppenwijken.

Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken zei herover: 'We hebben de afgelopen jaren veel in deze doelen geïnvesteerd, uit solidariteit maar ook uit eigenbelang. We zien dus dat het werkt.'

Dit is echter geen moment om achterover te leunen. Het rapport laat zien dat er op de andere Millenniumdoelen nog veel moet gebeuren en dat het een grote uitdaging wordt om alle doelen in 2015 te realiseren. Daarom moeten we ons op zowel internationaal, nationaal en lokaal met de volle 100% blijven inzetten voor de Millenniumdoelen.

Het volledige rapport van de VN over de voortgang van de Millenniumdoelen kan hier bekeken worden:

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf

Volg ons op Facebook en Twitter

Nieuwsbrief

meldjeaanvdnieuwsbrief

Volg onze campagne op Twitter

twitterIcon