Millenniumgemeenten

160 millennium gemeenten

In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de zogeheten Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht Millenniumdoelen. Wanneer je op onderstaande plaatjes klikt, krijg je de acht doelen te zien. Voor meer informatie over de Millenniumdoelen klik hier.

 • doel1

  Doel 1

  De armoede halveren en minder mensen honger

 • doel2

  Doel 2

  Alle jongens en meisjes gaan naar school

 • doel3

  Doel 3

  Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten

 • doel4

  Doel 4

  Kindersterfte is sterk afgenomen

 • doel5

  Doel 5

  Verbetering van de gezondheid van moeders

 • doel6

  Doel 6

  De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt

 • doel7

  Doel 7

  Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu

 • doel8

  Doel 8

  Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

Vooruitgang:

De laatste jaren is flinke winst geboekt op millenniumdoel één. Het streven naar een halvering van de armoede is ruimschoots voor de deadline van 2015 behaald. Zo is het percentage mensen dat leeft onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag sinds 1990 met 700 miljoen gedaald naar 1,2 miljard mensen. Volgens de laatste prognoses van de Wereldbank zullen in 2015 nog 970 miljoen mensen op de wereld in extreme armoede leven. Daarnaast zijn de afspraken rondom de toegang tot veilig drinkwater wereldwijd en het verbeteren van de woonomstandigheden in sloppenwijken onder millenniumdoel zeven behaald. Ook is er grote vooruitgang geboekt op millenniumdoel zes (het reduceren van het aantal hiv-infecties en sterfgevallen door tuberculose en malaria).

Aan de andere kant lopen we achter op het bereiken van doel twee (alle kinderen naar de basisschool), doel drie (gelijkheid tussen mannen en vrouwen), doel vijf (daling van de moedersterfte) en doel zeven (toegang tot sanitaire voorzieningen en reductie van CO2-uitstoot). Ook besteden rijke landen aanzienlijk minder dan de afgesproken 0,7 procent van hun BNP aan ontwikkelingssamenwerking (millenniumdoel acht) en zijn er binnen en tussen landen grote verschillen in het behalen van de doelstellingen. Om alle millenniumdoelen vóór 2015 te halen is er nog een enorme inspanning nodig van arme én rijke landen.

Bron: NCDO

Na de Millenniumdoelen:

Tegelijkertijd vindt er op veel verschillende niveaus overleg plaats over de opvolgers van de millenniumdoelen na 2015, de zogenaamde Sustainable Development Goals. Met wie en hoe gaan we deze nieuwe mondiale doelstellingen vormgeven? Hoe kunnen de doelstellingen beter tegemoet komen aan problemen die iedereen op deze wereld, maar vooral ontwikkelingslanden raakt, zoals voedsel- en waterschaarste en milieuproblematiek? Waar de Millenniumdoelen vooral gericht waren op het halveren van armoede in het armste deel van de wereld zijn de nieuwe doelen meer afspraken waar we ons allemaal aan moeten houden om de wereld leefbaar, werkbaar en schoon willen houden.

Op 30 mei 2013 presenteerde het Verenigde Naties High Level Panel haar aanbevelingsrapport voor de ontwikkelingsagenda na 2015. Het Panel heeft haar aanbevelingen gebaseerd op consultaties met verschillende sectoren in alle regio’s wereldwijd. Ook in Nederland vonden consultaties plaats met uiteenlopende groepen, waaronder jongeren, het bedrijfsleven, ontwikkelingsorganisaties en de diaspora. Unilever topman Paul Polman heeft de resultaten van deze consultaties namens Nederland aan het Panel gepresenteerd.

Bron: NCDO

 

Volg ons op Facebook en Twitter

Nieuwsbrief

meldjeaanvdnieuwsbrief

Volg onze campagne op Twitter

twitterIcon