Millenniumgemeenten

160 millennium gemeenten

 672 Wunnik-van-R-168x120px-liggend

"We zijn allemaal verantwoordelijk voor het grote geheel, waarbij iedere kleine bijdrage bij elkaar opgeteld bergen kan verzetten."

Roxanne van Wunnik 
Gemeente Maastricht

672 Wunnik-van-R-168x120px-liggend

Naam: Roxanne van Wunnik
Leeftijd: 26
Raadslid in: Maastricht
Partij: CDA

Wat trekt jou aan in de MG campagne?
De ruimte die iedere gemeente krijgt om de Millenniumdoelen op hun eigen manier in te passen in hun beleid spreekt mij aan. Iedere gemeente mag zo creatief worden als ze willen, en ieder initiatief is van harte welkom. Dit vergroot de toegankelijkheid tot de MG campagne, verlaagt de drempel bij het organiseren, verwijdert iedere vorm van bureaucratie die men eraan vast had kunnen zitten en levert uiteindelijk een veel groter resultaat op.

Waarom moet een Gemeente eigenlijk met Internationale samenwerking bezig zijn?
Veel gemeenten hebben al zustersteden in het buitenland. Andere gemeenten hebben zustersteden in het Zuiden, waarbij ze hun kennis en netwerk gebruiken om het leven in de zusterstad een stukje beter te maken. Zo was er een raadslid uit Oeganda, die trots vertelde hoe ze een jaar lang zich de longen uit het lijf gerend heeft om genoeg geld bij elkaar te verzamelen dat 3 kinderen naar school kunnen gaan. Haar doel voor het jaar erna? 5 kinderen. Totdat ooit alle kinderen in haar gemeente naar school kunnen gaan. Als een gemeente wil weten waarom Internationale Samenwerking goed is, moet ze dat eens vragen aan deze 5 kinderen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het grote geheel, waarbij iedere kleine bijdrage bij elkaar opgeteld bergen kan verzetten.

Wat is jouw grootste succes op dit gebied? Waar heb jij je voor ingezet?
Toen ik in 2006 raadslid werd, was duurzaamheid geen “hot topic”. Mijn eerste zet binnen de gemeente was het oprichten van een mini jonge Millenniumraadsleden platform: ik zocht contact met andere jongeren zowel binnen als buiten de raad en vertelde hun over het belang van Internationale Samenwerking en de rol die een gemeente hierin kan vervullen. Ze waren direct enthousiast en samen trokken we op om van de Gemeente Maastricht een Millennium Gemeente te maken, eerst in woord maar daarna vooral ook in daden! We hadden een gezamenlijk doel en via formele maar ook soms ludieke acties vroegen of eisten we aandacht voor de Millenniumdoelen. Uiteindelijk is dit waar ik het meest trots op ben: de gemeente neemt nu zelf initiatief om zich verder in te zetten voor de Millenniumdoelen. Het balletje heb ik aan het rollen gebracht maar de gemeente scoort nu zelfstandig strike na strike. En dit in samenwerking met onze burgers. De gemeente is nu bijvoorbeeld al toe aan de 2e druk van haar Duurzaam en Fair Winkelen in Maastricht gids … de eerste was binnen een mum van tijd “ uitverkocht” !

Wat zie je als grootste uitdaging voor de gemeente op dit gebied?
We bevinden ons nu wereldwijd in een crisis, waarbij je als gemeente al snel fors moet bezuinigen. Iedere gemeente moet daardoor harde keuzes maken, waarbij bezuinigen op posten die je burgers niet direct raken vaak de makkelijkste uitweg lijkt. Ik hoop dat alle gemeenten in de gaten hebben dat alhoewel het ze inderdaad niet direct raakt, het iedere burger van deze mooie planeet raakt op de lange termijn, ook die van de eigen stad. Probeer voorbij de 4 jaar te kijken en kijk naar de toekomst voor al onze kinderen.

Hoe zie jij de rol van raadsleden binnen de MG campagne?
Raadsleden maken iedere dag keuzes in belang van hun gemeente. En deze keuzes kunnen ze makkelijk maken met een Millenniumdoelensausje erover. Vraag om Fair Trade certificering van de koffie en suiker. Vraag dat er samengewerkt wordt met de universiteit en de Dutch Green Building Council om een nieuw te bouwen zwembad CO2 neutraal te maken. Organiseer een event waarbij de gemeente zijn faciliterende en verbindende rol oppakt tussen particulier initiatief en ondernemers. Zorg als gemeente bij een jaarlijkse open dag ervoor dat er ook raadsleden bij de Millenniumstand staan, die de burgers bewust maken van de mogelijkheden in de stad m.b.t. de Millenniumdoelen. Kies voor een duurzaam inkoopbeleid waarbij naar meer gekeken wordt dan alleen maar wie de goedkoopste aanbieder is.

Heb je suggesties voor de rol van het Millennium Raadsledennetwerk?
Het platform is een kenniscentrum en vraagbaak voor raadsleden die inspiratie zoeken of begeleiding. Er zijn raadsleden die zich afvragen of zij wel echt een verschil kunnen maken. En zo ja, hoe? Het netwerk moet zichtbaarder worden waardoor deze jonge raadsleden ook de weg naar ons vinden.

Volg ons op Facebook en Twitter

Meest recent aangemelde Millennium Gemeente

Loon op Zand

Meest Inspirerende Millennium Gemeente 2014

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân werd door een onafhankelijke jury unaniem uitgekozen tot winnaar. De jury lette onder andere op het bereik en de impact van activiteiten, originaliteit, samenwerkingsverbanden en ambities voor de toekomst.  Súdwest-Fryslân scoorde op al deze onderdelen heel goed. De juryleden waren erg onder de indruk van de inzet van de inwoners en de vooruitziende blik in deze gemeente.

Nieuwsbrief

meldjeaanvdnieuwsbrief

Volg onze campagne op Twitter