Millenniumgemeenten

160 millennium gemeenten

ingevianen

"Problemen elders op de wereld hangen nauw samen met hoe wij ons leven hier inrichten."

Inge Vianen 
Gemeente Den Haag

ingevianen

Naam: Inge Vianen
Leeftijd: 37
Raadslid in: Den Haag
Partij: GroenLinks 

Wat trekt jou aan in de MG campagne?
Ik vind het belangrijk dat mensen zich bewust zijn dat de wereld niet ophoudt bij de eigen achtertuin en dat problemen elders op de wereld nauw samenhangen met hoe wij ons leven hier inrichten. Denk maar aan klimaatverandering of aan de voedselcrisis. Door de MG campagne worden burgers op een laagdrempelige manier betrokken bij problemen elders op de wereld en krijgen ze handvatten om daar op hun eigen manier iets aan te doen. Overigens is voor veel burgers in Den Haag het wereldburgerschap geen vraag maar een gegeven. 50% van de Hagenaren heeft immers een migrantenachtergrond.

Waarom moet een Gemeente eigenlijk met Internationale samenwerking bezig zijn?
Een gemeente kan op zijn eigen manier bijdragen aan het versterken van de capaciteit van lokale overheden in ontwikkelingslanden. Maar dan wel op een gestructureerde manier en niet op eigen houtje. Door bijvoorbeeld expertise beschikbaar te stellen aan het internationale programma van de VNG. Bewustwording en het bieden van handvatten aan burgers kan ook een rol zijn van een gemeente op het gebied van internationale samenwerking.

Wat is jouw grootste succes op dit gebied? Waar heb jij je voor ingezet?
Ik zet me al geruime tijd in om de Millennium Gemeente campagne meer inhoud te geven en het draagvlak voor de campagne te vergroten. Bovendien is een initiatiefvoorstel dat ik onlangs schreef aangenomen om van Den Haag de eerste Shelter City te maken van Europa. Dat houdt in dat Den Haag de eerste stad wordt in een Europees netwerk van steden waarin mensenrechtenverdedigers die tijdelijk in nood zijn, worden opgevangen. Hiermee draagt Den Haag bij aan de democratisering en bestendiging van mensenrechten in ontwikkelingslanden.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de gemeente op dit gebied?
De grootste uitdaging voor onze gemeente is om een bevolking die zo divers is samengesteld als die in Den Haag (50 % van de bevolking behoort tot een van de 144 nationaliteiten die Den Haag rijk is) van de juiste handvatten te voorzien om mee te kunnen denken en actie te kunnen ondernemen om de millenniumdoelen mede te helpen behalen. Bovendien kan ook de gemeentelijke organisatie zelf bijdragen aan de millenniumdoelen door de eigen organisatie te verduurzamen.

Hoe zie jij de rol van raadsleden binnen de MG campagne?
Raadsleden kunnen actief deelnemen maar zijn er vooral om mee te denken over de inhoud en implementatie van de campagne.

Heb je suggesties voor de rol van het Millennium Raadsledennetwerk?
Het zou goed zijn als de Millennium Raadsleden in contact komen met raadsleden uit ontwikkelingslanden om hun ervaringen te delen op het gebied van bestuurlijke organisatie en lokale democratie.

Volg ons op Facebook en Twitter

Meest recent aangemelde Millennium Gemeente

Loon op Zand

Meest Inspirerende Millennium Gemeente 2014

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân werd door een onafhankelijke jury unaniem uitgekozen tot winnaar. De jury lette onder andere op het bereik en de impact van activiteiten, originaliteit, samenwerkingsverbanden en ambities voor de toekomst.  Súdwest-Fryslân scoorde op al deze onderdelen heel goed. De juryleden waren erg onder de indruk van de inzet van de inwoners en de vooruitziende blik in deze gemeente.

Nieuwsbrief

meldjeaanvdnieuwsbrief

Volg onze campagne op Twitter