Millenniumgemeenten

160 millennium gemeenten

Yap

"De Kennis zit vaak bij de lokale gemeenschap. Zowel hier als in het buitenland"

Michael Yap (PvdA)
Gemeente Roosendaal

Yap


Naam: Michael Yap
Leeftijd: 28
Raadslid in: Roosendaal
Partij: PvdA 

Wat trekt jou aan in de MG campagne?
De campagne is  gericht op jongeren en het betrekken van de jongeren bij de campagne. Scholen en het onderwijs worden meer betrokken en de focus komt daar te liggen. Dat is goed aangezien zij de toekomst zijn, onze toekomst. Het is van belang dat onze toekomst kennis heeft van en betrokken is bij de Millenniumdoelen niet alleen tot 2015, maar ook daarna.

Waarom moet een Gemeente met Internationale samenwerking bezig zijn?
In mijn ogen staat de gemeente het dichtst bij de burgers en heeft de gemeente direct contact met lokale initiatieven die zich bezighouden met de Millenniumdoelen. Ik zie vaak dat bij de lokale gemeenschap de kennis zit, zowel hier als in het buitenland. Dat moet de gemeente steunen.

Wat is jouw grootste succes op dit gebied? Waar heb jij je voor ingezet?
De gemeente Roosendaal is een Millennium Gemeente en daar heb ik mij actief voor ingezet. Ik heb ervoor gezorgd zij zich actief inzetten voor de Millenniumdoelen. De gemeente heeft daarvoor jaarlijks middelen beschikbaar gezet. Ik heb me ingezet om in het verlengde daarvan lokaal de aanpak met de inwoners en de lokale organisaties te versterken. Hierdoor is er een lokaal netwerk ontstaan dat zo goed mogelijk een bijdrage levert aan de campagne.
Als politicus zet ik me in om de samenwerking tussen raadsleden te bevorderen. Ik adviseer ook hoe men het beste kan omgaan met lokale initiatieven. Ik heb contacten met diverse raadsleden in Afrika en Azië en adviseer ook hen hoe om te gaan met lokale initiatieven en hoe deze toe te passen.

Wat zie je als grootste uitdaging voor de gemeente op dit gebied?
Structuur. Daarmee bedoel ik dat het vanzelfsprekend is dat je, je als gemeente bezig houdt met internationale vraagstukken en bewust bent dat alles wat je doet ook over de grenzen heen gaat. Er dient rekening gehouden te worden met het idee dat handelen niet bij de gemeente grenzen ophoudt, maar dat dit geplaatst moet worden in een groter verhaal.

Hoe zie jij de rol van raadsleden binnen de MG campagne?
Groot, omdat de raadsleden politiek invloed kunnen uitoefenen op andere raadsleden en het College van B&W. De raadsleden bepalen immers ook waar het geld naar toe gaat. Ze zijn een voorbeeld voor de eigen inwoners en dienen het algemeen belang, maar horen ook de Millenniumdoelen te dienen.

Heb je suggesties voor de rol van het Millennium Raadsledennetwerk?
Ja, op het uitwisselen van kennis van goede initiatieven binnen iedere gemeente. De gemeente Roosendaal pakt het bijvoorbeeld anders aan dan de gemeente Den Haag. We kunnen daarom veel van elkaar leren.
Als wij allen één krachtig geluid laten horen over deze campagne, zal dit bijdragen aan het succes van de campagne.

Volg ons op Facebook en Twitter

Meest recent aangemelde Millennium Gemeente

Loon op Zand

Meest Inspirerende Millennium Gemeente 2014

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân werd door een onafhankelijke jury unaniem uitgekozen tot winnaar. De jury lette onder andere op het bereik en de impact van activiteiten, originaliteit, samenwerkingsverbanden en ambities voor de toekomst.  Súdwest-Fryslân scoorde op al deze onderdelen heel goed. De juryleden waren erg onder de indruk van de inzet van de inwoners en de vooruitziende blik in deze gemeente.

Nieuwsbrief

meldjeaanvdnieuwsbrief

Volg onze campagne op Twitter