Millenniumgemeenten

160 millennium gemeenten

Upload Your World

 

 Een creatieve workshop voor jouw school of jongerencentrum!

23 mei: SISABplus bijeenkomst 'Hoe verdeeld zijn wij eigenlijk?'

Een van de grootste problemen van de wereldeconomie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal en andere bronnen. Dat hangt nauw samen met kwesties van ongelijkheid, concentratie van welvaart en economische groei. De tendens is dat de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei, iets wat wereldwijd tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert sociale onvrede aan en ondermijnt democratische verworvenheden in de wereld en in het bijzonder in ontwikkelingslanden.

Lees meer...

27 april en 5-6 juni: Bekerstreet tijdens Koningsdag en Indian Summer Festival Langedijk

Tijdens Koningsdag en het Indian Summer Festival in Langedijk wordt door de Millennium Gemeente Langedijk wederom een Bekerstreet georganiseerd. Rond de 100 vrijwilligers zullen ervoor zorgen dat bio-afbreekbare PLA bekers worden ingeleverd, zwerfvuil wordt voorkomen en zullen bezoekers geïnformeerd worden over de Millenniumdoelen, met de nadruk op duurzaamheid en grondstoffen.

Lees meer...

Wilt u ook met uw activiteit in onze agenda?

Stuur dan een mailtje met de nodige informatie naar: millenniumgemeente@vng.nl 

Volg ons op Facebook en Twitter

Nieuwsbrief

meldjeaanvdnieuwsbrief